Lp. Termin Rodzaj świąt, dni wolnych, spotkań
1 1 września 2022
czwartek

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - rok szkolny 2022/2023

2

6-7 września 2022
wtorek, środa 

Spotkania wychowawców z Rodzicami - przekazanie informacji dotyczących organizacji roku szkolnego 2022/23,
godzina 16.00

3 14 października 2022
środa 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-16.00.

& 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

4

16 września 2022
piatek

Festyn Szkolny - Czwórka łączy pokolenia

5

31 października 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-16.00.

& 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

6

1 listopada 2022
wtorek

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7 11 listopada 2022
piątek 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Święto Odzyskania Niepodległości

 8 8 grudnia 2022
czwartek

 

Koncert połączony ze świątecznym kiermaszem "Leć kolędo w świat", WCK, godzina 16.30

9 9 grudnia 2022
piątek 
 Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych z przedmiotu i ocen zachowania 
10 13, 14 grudnia 2022
wtorek, środa 
Spotkania wychowawców z Rodzicami klas IV-VIII, godz. 16.00  Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych z przedmiotów i zachowania.. 
11  22-31 grudnia 2022

Zimowa przerwa świąteczna

12 1 stycznia 2023
piątek
Nowy Rok - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13  6 stycznia 2023
piątek

Dzień ustawowo wolny 
Święto Trzech Króli

14 13 stycznia 2023
piątek 
Termin wystawienia ostatecznych ocen śródrocznych z przedmiotu i ocen z zachowania. 
15 15 stycznia 2023 Zakończenie pierwszego semestru. 
16 23 stycznia 2023
poniedziałek  
Spotkania z Rodzicami uczniów klas I-III, godzina 16.00 Informacja o ocenach semestralnych
17 13 luty - 26 luty 2023 Ferie zimowe
18 6-11 kwietnia 2023  Wiosenna przerwa świąteczna.
19 

28 kwietnia 2023
piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-16.00.

& 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

20 1 maja 2023
poniedziałek
Święto Pracy - dzień ustawowo wolny 
21 2 maja 2023
wtorek
Święto Flagi- Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-16.00.
22 3 maja 2023
środa
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień ustawowo wolny 
23  12 maja 2023
piątek 
Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych z przedmiotu i ocen z zachowania.
24 26-28 maj 2023
wtorek, środa, czwartek
Egzamin ósmoklasisty. 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Świetlica szkolna czynna od 6.30 do 16.00.
25 8 czerwca 2023
czwartek  
Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 26 9 czerwca 2023
piątek  

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-16.00.

& 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)

27 23 czerwca 2023
piątek 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.