Przypominamy, że na terenie szkoły, podczas przemieszczania się korytarzami, nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (szkoła nie zabezpiecza uczniów w maseczki czy przyłbice).

Przypominamy także, że:

- uczniowie klas 0-I wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony boiska (wejście nr C),

- uczniowie klas II wchodzą do szkoły  od strony świateł (wejście nr B),

- uczniowie klas  III wchodzą do szkoły od strony stadionu (wejście nr A).