Przypomnij sobie co ważnego dla ciebie wydarzyło się w roku 2020. Możesz przedstawić to co chcesz - pozytywne jak i negatywne wspomnienia. Pożegnaj rok 2020 swoją pracą plastyczną nastawiając się optymistycznie na przyszłość. 
Więcej zdjęć w fotogalerii.
Katarzyna Aftyka