Uczniowie - Stypendyści18 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów uczniom i absolwentom "Czwórki". Gospodarzem wydarzenia był Burmistrz Miasta Wałcz Pan Maciej Żebrowski, który pogratulował wyróżnionym Uczniom oraz zaproszonym Rodzicom.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie SP4 otrzymali stypendia z tytułu wyników w nauce oraz za działalność społeczną.