Logo Szkoły w ChmurzeMiło jest nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu otrzymała tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft.

Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom i nauczycielom swobodną i zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie, i nauczyciele  mogą współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną. Każdy uczeń i nauczyciel w naszej szkole ma utworzone własne szkolne konto w witrynie office.com. Oprócz tego każdy uczeń i pracownik szkoły ma do swojej dyspozycji przestrzeń w chmurze (1Tb).

 

Szkoła w Chmurze - zdjęcie tabliczki jaką otrzymaliśmy

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami;
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych na dalszych etapach nauki.

Dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft i zostaliśmy wyróżnieni specjalnym certyfikatem  "Szkoła w Chmurze Microsoft". Tym samym otrzymujemy zaproszenie do światowych programów:

Obecnie korzystamy już z wielu rozwiązań umożliwiających nam efektywniejszy i skuteczniejszy sposób komunikowania, nauczania i uczenia się. Mamy nadzieję, że  aplikacje dostępne w ramach usług Office 365 będą pomocne w doskonaleniu umiejętności współpracy między uczniami, nauczycielami, kierownictwem i administracją szkoły.

Ostatnie miesiące i nieoczekiwana zmiana sposobu nauczania uświadomiły nam, że musimy pracować nad rozwijaniem kompetencji cyfrowych zarówno uczniów jak i nauczycieli, tak potrzebnych we współczesnym świecie.