Dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego!

Podczas bezpłatnych, dodatkowych zajęć z informatyki uczniowie maja możliwość nauczyć się profesjonalnego programowania i zapanować nad algorytmami. Poznać informatykę od podszewki.

 

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami I love math i Cyfrowy Dialog oraz Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

Znaczenie projektu dla rozwijania młodych informatycznych talentów podkreśla Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak: Jako rektor uczelni technicznej szczególnie doceniam znaczenie rozwoju technologii IT i dlatego uznałem, że zbudowanie takiego projektu, jakim jest Centrum Mistrzostwa Informatycznego to wyzwanie, a jednocześnie nasz cywilizacyjny i społeczny obowiązek. Z obecnością informatyki oswajamy się od najwcześniejszych chwil życia. Warto zatem, aby jak najwcześniej zacząć wyławiać talenty informatyczne i wspierać je, gdy zaczynają dopiero się rodzić. (…) Jesteśmy cały czas w dobie rewolucji cyfrowej i dlatego potrzebni są nam mistrzowie informatyki.

Informacja prasowa z dnia 06.05.2019 r.

Zajęcia Koła Centrum Mistrzostwa Informatycznego prowadzi Pani Dorota Ługowska.

17 września uczniowie klasy VIII B wraz z wychowawcą wybrali się na inną lekcję historii w terenie. Przez cały dzień szukali bunkrów z okresu II wojny światowej w podwałeckich lasach. Finałem była wizyta w skansenie "Cegielnia" i zwiedzenie wnętrza jednego z bunkrów. Dowiedzieli się również jak przebiegały ostatnie zmagania II wojny światowej na ziemi wałeckiej. Wspominali też rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Polski we wrześniu 1939 roku. Miłym zakończeniem dnia była ognisko na terenie skansenu i pieczenie kiełbasek

W piątek 18 września klasa VB pod opieką nauczyciela Piotr Wojtanek udała się do Muzeum Ziemi Wałeckiej na lekcję muzealną. Celem tych zajęć było uzupełnienie tematu z historii o człowieku prehistorycznym. Uczniowie mogli zobaczyć narzędzia wykonane z  poroża, kamienia czy brązu znalezione na ziemi wałeckiej i przekonać się, że człowiek zamieszkiwał najbliższą okolicę Wałcza już od bardzo dawna. Uczniowie mogli zobaczyć również pracownię rogownika, która znajduję się w muzeum. Zajęcia były idealnym uzupełnieniem tematów z podręcznika

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki 15 września w naszej szkole zorganizowane zostały zajęcia i zabawy mające na celu odkrywanie talentów i pobudzanie kreatywności. Dzieci z klasy trzeciej, pod opieką pani Katarzyny Lasoty malowały przepiękne obrazy za pomocą kropek. Na lekcjach  historii z panem Piotrem Wojtankiem uczniowie umieszczali na mapie kropki z napisami historycznymi, z czym się ona im kojarzy oraz jakie talenty historyczne posiadają. Najstarsi uczniowie w ramach przerwy śródlekcyjnej na języku niemieckim z panią  Moniką Kowalisko tworzyli oryginalne strony tytułowe w swoich zeszytach i rozmawiali z nauczycielką o swoich zainteresowaniach i talentach. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przyszli tego dnia do szkoły w garderobie w kropki. Dzień minął wszystkim bardzo pozytywnie :)

Biblioteka zakończyła wydawanie podręczników szkolnych. W sumie 698 uczniom udostępniono 8376 sztuk książek i około 500 ćwiczeń. Przy ograniczonej obsadzie bibliotekarzy – tylko 1 osoba - wymagało to wiele pracy. Wszystkie podręczniki zwrócone w czerwcu zostały złożone w bibliotece. Doszły też nowe w kartonach, które po rozpakowaniu zostały wpisane do księgozbioru. Każda książka została oznaczona pieczątką i numerem. Czeka nas teraz dużo zadań związanych z uporządkowaniem faktur zakupów, dokumentacji podręczników i dokumentacji biblioteki. Konieczne jest spisanie nieaktualnych podręczników i zwykłe porządki w bibliotece. W związku z tym najwcześniej biblioteka będzie czynna dla uczniów od 28 września. Za utrudnienia przepraszamy. Prosimy o cierpliwość. W razie potrzeby bibliotekarz udostępni lektury nauczycielowi. Dziękuję serdecznie za pomoc Pani J. Szczotkiewicz, Pani A. Wałdoch, Paniom woźnym, Pani M. Kasińskiej i studentom mającym praktyki w naszej szkole.

Wasza bibliotekarka

 

Przecież wszyscy – Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele, chcemy, aby szkoła nie stała w miejscu, aby nie zatrzymała się na etapie drylu i dyscypliny pruskiej, aby była środowiskiem służącym wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, żeby proces uczenia się przebiegał w miłej, opartej na dobrych relacjach atmosferze.. Od lat w naszej szkole się staramy, aby tak było. Mamy nadzieję, że jest to widoczne.

W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy współpracę z oddolnym ruchem zmieniającym polską szkołę - „Budząca się szkoła”. Nauczyciele biorą udział w wielu szkoleniach, warsztatach, wykładach, spotykają się ze specjalistami dobrych praktyk, poszerzają wiedzę w zakresie neurodydaktyki, doskonalą umiejętności na płaszczyźnie relacji i współpracy z uczniami.

Od 1 września w naszej szkole nie słychać dzwonka.

Narodowe Czytanie zainicjował Prezydent Bronisław Komorowski w 2012 roku. Akcja ma na celu popularyzację polskiej literatury klasycznej. Wtedy to był “Pan Tadeusz”. Tegoroczne Narodowe Czytanie było inne niż wszystkie. Trzeba było zachować wszelkie środki ostrożności. Prezydent Andrzej Duda wybrał w tym roku “Balladynę” Juliusza Słowackiego. W naszej szkole to dzieło polskiego romantyzmu poznawaliśmy w kameralnym gronie własnej klasy.

 

Od dnia 7 września nasi Uczniowie mogą spożywać pyszne obiady w stołówce szkolnej. Pomieszczenie stołówki zostało oznakowane, ustalono bezpieczny odstęp oraz kierunek poruszania się. Ustalony także został harmonogram wydawania posiłków.

Życzymy smacznego

 

Przypominamy, że na terenie szkoły, podczas przemieszczania się korytarzami, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (szkoła nie zabezpiecza uczniów w maseczki czy przyłbice).

Przypominamy także, że:

- uczniowie klas 0-III wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony boiska,

- uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej od strony świateł,

- uczniowie klas IV-VIII od strony świateł.