Informujemy, że od roku szkolnego 2022/2023 każdy nauczyciel pełni cotygodniowy dyżur w ramach dostępności dla Rodziców i Uczniów. 

Harmonogram konsultacji znajdą Państwo w menu Praca szkoły/Harmonogram konsultacji lub pod adresem: Harmonogram konsultacji (sp4walcz.pl)

Lp. Termin Rodzaj spotkań
1 6-7 września 2022r.
wtorek, środa 
Spotkania Wychowawców z Rodzicami - przekazanie informacji dotyczących roku szkolnego 2022/2023
2 13-14 grudnia 2022r.
wtorek, środa 
Spotkania wychowawców z Rodzicami uczniów klas IV-VIII, godz. 16.00 
Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych z przedmiotów i zachowania.
3 23 stycznia 2023r.
poniedziałek 

Spotkania z Rodzicami uczniów klas I-III, godz. 16.00
Informacja o  ocenach śródrocznych.

4 16-17 maja 2023r.
 wtorek, środa 
Spotkania z Rodzicami. 
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych/końcowych z przedmiotów i zachowania.