Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 17 stycznia 2022 (pobierz zarządzenie) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, informujemy o rozpoczęciu naboru do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 01.02.2022 do dnia 11.02.2022r.

b) w postepowaniu uzupełniającym od dnia 01.04.2022 do dnia 15.04.2022r.

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 11.03.2022r.

b) w postepowaniu uzupełniającym do dnia 06.05.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 18.03.2022r.

b) w postepowaniu uzupełniającym do dnia 10.05.2022r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 3  - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do SP4

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Miasta Wałcz

Deklaracja kontynuowania nauczania przedszkolnego 

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

UWAGA! Wnioski wraz załącznikami można przesłać e-mailem na adres sekretariat @sp4walcz.pl, wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do szkoły lub przynieść osobiście.