Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.1.11.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 26 stycznia 2023r. (pobierz zarządzenie) w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postępowaniach, informujemy o ważnych terminach:
Lp Rodzaj czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I szkół podstawowych oddziałów ogólnodostępnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 20.02.2023 - 03.03.2023 03.04.2023 - 17.04.2023
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 06.03.2023 - 17.03.2023 20.04.2023 - 28.04.2023
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  20.03.2023 08.05.2023
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia 21.03.2023 - 31.03.2023 09.05.2023 - 12.05.2023
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.04.2023 15.05.2023

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

UWAGA! Wnioski wraz załącznikami można przesłać e-mailem na adres sekretariat @sp4walcz.pl, wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do szkoły lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.