Drogi Rodzicu,

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 znajduje się na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły.