W każdy poniedziałek od 14.45 do 17.00 w SP4  sala 18 zamienia się w scenę teatralną. Zza drzwi słychać dochodzące głosy osób, naśladowanie zwierząt, a nawet śpiew ptaków i szum drzewo. To tam odbywają się zajęcia literacko-teatralne .Tu powstają montaże literackie, scenki teatralne. Najmłodsi uczniowie mają okazję oglądać przygotowane przez starszych kolegów i koleżanki scenki i bajki. 

Pani Hania Spieczyńska - z wykształcenia polonistka, z zamiłowania reżyser zaprasza uczniów kl.I-VII do wspólnej zabawy.