Zajęcia doskonalące umiejętność poprawnego pisania oraz czytania są prowadzone przez Panią Sandrę Undro w każdy czwartek i piątek, a panią Katarzynę Kania w poniedziałki, wtorki i piątki. Ich celem  jest doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni języka polskiego i wykorzystanie przez uczniów posiadanej wiedzy. Program zajęć opiera się na połączeniu elementów nauki i zabawy.

Stosowanie różnych form zabaw jak np. rebusy, zagadki, gry dydaktyczne, krzyżówki czy łamigłówki pobudzają wyobraźnię dzieci, zwiększając tym ich zaangażowanie emocjonalne i poznawcze. Głównym zadaniem jest wskazanie znaczenia poprawnej pisowni oraz rozbudzanie w uczniach  zainteresowań ortografią.