Wraz z początkiem października w naszej szkole zaczynamy realizację projektu „Bądź przebojowy jak świat cyfrowy” w ramach programu europejskiego Edukacja Szkolna – Projekt Współpracy Szkół. Projekt potrwa do końca września 2021. Uczestniczyć będą w nim, oprócz nas, szkoły z Litwy, Rumunii i Turcji.

Celem jest wdrożenie jak największej liczby metod i technik pracy związanych z użytkowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w realizacji programu nauczania oraz podnoszeniu kompetencji kluczowych uczniów. Naturalnie, zakładamy iż wzrosną również kompetencje nauczycieli w zakresie wymienionych aspektów oraz zapoznanie z trendami nauczania w innych obszarach kulturowych, co można z korzyścią zaimplementować w naszej placówce.

W naszym powiecie jesteśmy jedyną szkołą która pozyskała takie dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ tego typu.

W projekcie weźmie bezpośrednio udział przeszło 1000 dzieci i ponad 200 nauczycieli ze wszystkich szkół projektu.

Łącznie na projekt przyznano nam prawie 475 tysięcy złotych, z czego naszej szkole przypadnie około 150 tys. złotych.

Dofinansowanie zdobyte w ramach programu Erasmus+ pozwoli na doposażenie bazy szkolnej w sprzęt pozwalający na pełne wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) – np.tabletów, lecz także umożliwi zdobycie nowych doświadczeń językowych, pedagogicznych, merytorycznych i kulturowych. Większa część funduszy zostanie przeznaczona bowiem na międzynarodowe podróże – mobilności.

Są one jednym z najważniejszych elementów działań projektowych. Mobilności to wyjazdy do krajów partnerskich, a podczas trwania tego projektu będą miały miejsce 2 rodzaje takich mobilności – dla uczniów oraz nauczycieli.

W planie każda ze szkół uczestniczących w projekcie ma 3 kilkudniowe wyjazdy szkoleniowe do krajów partnerskich dla nauczycieli. Szkolenia będą związane z tematyką projektu i będą angażowały nie tylko nauczycieli i uczniów z danych szkół, lecz także ekspertów zaproszonych do współpracy.

Drugim rodzajem mobilności będą kilkudniowe wymiany uczniów, również odbywające się na terenie każdego kraju z projektu. Dzieci będą miały okazję nie tylko na zwiększenie kompetencji cyfrowych i językowych, lecz także na obcowanie z innymi kulturami oraz nawiązanie bliższych relacji z konkretnymi uczniami z zagranicy.

Pierwsze spotkanie krajów już na początku listopada odbędzie się w Wałczu, gdzie będziemy gościć delegacje nauczycieli z krajów partnerskich.

Wszystkie szkoły będą współpracowały z różnorakimi placówkami, takimi jak biblioteki, organy prowadzące szkoły, instytucje i firmy informatyczne, słuzby ratownicze i inne.

UCZESTNICY:

Koordynator:

Szkoła Podstawowa nr 4, Miejscowość: Wałcz, Polska

Liczba uczniów: 700 (wiek 6-15)

Partnerzy:

Istanbul Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi

Miejscowość: Stambuł, Turcja (ludność ok. 15 mln.)

Liczba uczniów: 950 (wiek 7-16)

http://bahcelievlerbilsem.meb.k12.tr

Scoala Gimnazjala 11

Miejscowość: Buzau, Rumunia (ludność ok. 130 tys.)

Liczba uczniów: 2000

https://sites.google.com/site/scoala11buzau/

Taurages Tarailiu Progimnazija

Miejscowość: Taurogi, Litwa (ludność ok. 24 tys.)

Liczba uczniów: 270 (wiek 6-14)

Strona internetowa: https://www.tarailiai.lm.lt/

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW:

- Porozumiewanie się w języku ojczystym

- Porozumiewanie się w językach obcych.

- Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

- Kompetencje informatyczne.

- Umiejętność uczenia się

- Kompetencje społeczne i obywatelskie.

- Inicjatywność i przedsiębiorczość

- Świadomość i ekspresja kulturalna

WYBRANE  DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMIE KAŻDA SZKOŁA:

- nagrywanie działań oraz lekcji urządzeniami cyfrowymi, edycja oraz publikacja przez uczniów

- szersze zapoznanie się z historią informatyzacji na zajęciach lekcyjnych

- założenie i prowadzenie bloga opisującego nasze działania

- wymiana mailowa miedzy uczniami ( również na komunikatorach internetowych)

- wyszukiwanie informacji w internecie na początku wybranych lekcji

 - szkolenia wykorzystujące nowoczesne technologie w procesach nauczania/uczenia się

- wycieczka do muzeum komputerów/ techniki lub podobnych placówek

- wykonanie zdjęć „selfie” po realizacji zadań

- dbanie o bezpieczeństwo w Internecie i przeciwdziałanie cyberprzemocy

- albumy  z działań (z fotografiami)

- seminarium dla uczniów na temat wpływu technologii informatycznych na uczenie się

- tworzenie przez uczniów lekcji poprzez strony internetowe learningapps, quizlet, kahoot lub podobne oraz używanie ich na zajęciach np. minimum raz w miesiącu

- wizyty w lokalnych firmach IT, lokalnych wydziałach uczelni oraz wojskowej jednostce łącznościowej

- tworzenie filmów z wybranymi elementami podstawy programowej z wybranych przedmiotów

- tworzenie gier edukacyjnych

- tworzenie quizów o krajach uczestniczących w projekcie i wspólne ich przeprowadzenie podczas wideokonferencji

- wizyty uczniów w krajach partnerskich podczas wizyt roboczych

- organizacja konkursów pierwszej pomocy, przyrodniczych i innych przy pomocy technologii cyfrowych

- tworzenie i wystawy prac artystycznych stworzonych cyfrowo

- Prezentacja osiągnięć podczas cyklicznych Dni Kompetencji

Rozpowszechnianie:

Działania projektowe rozpowszechniane cyklicznie w lokalnej prasie/telewizji/ stronach internetowych oraz na blogu.

Możecie śledzić nasze działania na stronie Facebook:

https://www.facebook.com/Be-Bold-As-The-Digital-World-Erasmus-Project-120963075973546

oraz kanale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCkhNvAp6BP2uh2jiDZIsVkA

 

                                            MICHAŁ  STASZEWSKI