Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020, informujemy o terminach rekrutacji:

- do oddziału przedszkolnego: od 4.02.2019 do 15.02.2019 r.

- do klasy pierwszej szkoły podstawowej: od 25.02.2019 do 08.03.2019 r.