21 września 2018 roku wybraliśmy się szynobusem do kina Helios w Pile na seans filmowy „Johy Engisch – Nokaut” .  Po seansie obejrzeliśmy wystawę  edukacyjną pt. „W krainie dźwięku i obrazu”. Składała  się z czterech stanowisk - Kapsuły Dźwięku, Kapsuły Obrazu, Rurotelegrafu i Teleportera. Na poszczególnych stanowiskach  obserwowaliśmy  zjawiska dźwiękowe  i wizualne, takich jak prędkość dźwięku, czy prawo odbicia fali świetlnej.

E. Rokita