Grupa przedszkolna

Grupa przedszkolna spotyka się o godz. 8.00  w swojej sali w ilości 12 uczniów.

 

Klasy I-III

Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska. Nauczyciel czeka na swoją grupę, zaprowadza do klasy, wręcza świadectwa i odprowadza do wyjścia. Zakończenie w klasach odbywa się bez udziału rodziców, którzy zachowując odległość społeczną czekają na swoje dziecko przed szkołą.

 
godzina sala 6 sala 7 sala 8 sala 9 sala 10 sala 11 sala 12 sala 13 sala 14

08.00-08.25

08.30-09.00

lllllllllllll  Ia  lllllllllllll Ib lllllllllllll  Ic lllllllllllll  Id lllllllllllll 

09.15-09.45

09.50-10.15

IIb lllllllllllll  IIc  lllllllllllll IIa lllllllllllll  IId lllllllllllll  lllllllllllll 

10.30-11.00

11.00-11.30

lllllllllllll  IIIa  lllllllllllll IIIb lllllllllllll  IIId  lllllllllllll IIIe IIIc

Klasy IV - VIII

Sala nr 27

(uczniowie wchodzą od strony boiska, schodami na I piętro)

08.00 – 09.00   6a

09.00 – 10.00   8a

10.00 – 11.00  8b

11.00 – 12.00   8c

12.00 – 13.00   8d

Sala nr 21
(uczniowie wchodzą od strony boiska, korytarzem przy bibliotece, schodami do góry)

08.00 – 09.00   4a

09.00 – 10.00   4b

10.00 – 11.00  6d

11.00 – 12.00   6b

12.00 – 13.00   6c

Sala nr 19

(uczniowie wchodzą od strony świateł, schodami na I piętro)

08.00 – 09.00   7a

09.00 – 10.00   7b

10.00 – 11.00  7c

11.00 – 12.00   7d

12.00 – 13.00   6e

Sala nr 17
(uczniowie wchodzą od strony świateł na parter, korytarzem przy bibliotece, korytarzem edukacji wczesnoszkolnej, schodami na I piętro)

08.00 – 09.00   5a

09.00 – 10.00   5b

10.00 – 11.00  5c

11.00 – 12.00   5d

12.00 – 13.00   5e