W dniach 1- 25 czerwca  biblioteka naszej szkoły będzie przyjmować zwroty podręczników i wypożyczonych książek.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa przyjmowanie zwrotów będzie się odbywać w wyznaczonych dniach i godzinach (osobno dla poszczególnych klas).

Uwaga!  Bardzo ważne!

Procedury przekazywania podręczników i wypożyczonych książek

1. Przypominamy, że zwrócenie udostępnionych podręczników i książek jest obowiązkiem każdego ucznia.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub książki należy je odkupić – nie mamy możliwości przyjmowania  pieniędzy.

3. Prosimy o odpowiednie przygotowanie podręczników i książek do zwrotu:

  • sprawdzenie stanu podręczników, zwrócenie uwagi na estetykę  i ich czystość, prawidłową ilość w komplecie, usunięcie okładek foliowych, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek  itp. – mają one służyć jeszcze innym uczniom,
  • przyjmujemy tylko całe komplety podręczników,  w przypadku braku choćby jednego uczeń będzie odesłany do domu,
  • ćwiczenia pozostają własnością ucznia.

4. W każdym podręczniku powinien zostać podpis – imię i nazwisko ucznia, który z niego korzystał ( nie usuwamy go, nie zaklejamy).

5. W przypadku klas I zwrotu dokonują rodzice lub opiekunowie.

6. Uczniowie klas II, III oraz  IV, V, VI, VII, VIII  zgłaszają się do biblioteki samodzielnie.

7. Prosimy wychowawców o pomoc: 

  • podzielenie klasy na dwie grupy i poinformowanie o godzinach stawienia się ich wg harmonogramu,
  • przybycie do klasy w wyznaczonym dniu – wg harmonogramu,
  • sprawdzenie czy dziecko ma cały komplet podręczników i czy są one w dobrym stanie,
  • odsyłanie uczniów pojedynczo do biblioteki.
  1. Informujemy, że pracownicy naszej biblioteki szkolnej będą stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych
    przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Procedury  szczegółowe w przypadku uczniów  klas I, II i III

1. Zwrotu podręczników i wypożyczonych książek w kl. I dokonują rodzice lub opiekunowie. W kl. II i III uczniowie sami mogą zwracać podręczniki.

2. Na każdą klasę przeznaczamy dwie godziny w danym dniu i prosimy o dostosowanie się do podanych terminów.

3. Zwracający podręczniki o wyznaczonej godzinie spotykają się w salach z wychowawcą (dopuszczalne - 12 osób, dezynfekują  ręce przy wejściu, wchodzą w maseczkach i rękawiczkach, zachowują odpowiednie odległości). W klasie sprawdzają  stan podręczników, w przypadku pozostawionych podręczników w sali  odbierają je od wychowawcy i pojedynczo przynoszą do biblioteki.

4. W  bibliotece obsługiwana będzie tylko jedna osoba. Przed biblioteką  może oczekiwać  1-2 osoby w wyznaczonym miejscu ma korytarzu.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy rodzic nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie, umawia się z wychowawcą klasy w celu pozostawienia podręczników w klasie. Warunek – cały komplet. Zostaną one przekazane do biblioteki.

 

Procedury obowiązujące w bibliotece i czytelni w trakcie obsługi czytelnika zwracającego podręczniki i książki.

1. Bibliotekarze przebywają w bibliotece i w czytelni w maseczce i rękawiczkach. Noszą osłonę nosa i ust np. przyłbicę.

2. Zachowują bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników – 2 m, 1,5m.

3. W miarę możliwości bibliotekarze wietrzą pomieszczenia.

4. Po każdorazowym przyjęciu książek od użytkowników  bibliotekarze  zdezynfekują blat i klamki.

5. Na korytarzu na podłodze zostaną wyznaczone miejsca do oczekiwania w kolejce.

6. Przyjęte podręczniki zostaną złożone na wyznaczonych regałach w bibliotece i czytelni oraz wyłączone z wypożyczania na czas kwarantanny (wakacje).

5. Nauczyciel bibliotekarz po ustaleniu z dyrektorem szkoły zasad zwrotu podręczników i książek oraz terminów powiadamia wychowawców i rodziców przez dziennik elektroniczny.

 

Harmonogram zwrotu podręczników i wypożyczonych książek

Miejsce,

godz.                grupa

Biblioteka

9.00-11.00

Igrupa9.00-10.00

IIgrupa10.00-11.00

Biblioteka

11.00-13.00

Igrupa11.00-12.00

IIgrupa12.00-13.00

Czytelnia

9.00-11.00

Igrupa9.00-10.00

IIgrupa10.00-11.00

Czytelnia

11.00-13.00

Igrupa11.00-12.00

IIgrupa12.00-13.00

 

Klasa

Klasa

Klasa

Klasa

1.06 poniedziałek

IVa

IVb(cała klasa 11.00)

Ia

Ib

2.06 wtorek

Va

Vb

Ic

Id

3.06 środa

Vc

Vd

IIa

-

4.06 czwartek

Ve

-

-

-

5.06 piątek

VIa

VIb

IIb

IIc

8.06 poniedziałek

VIc

VId

IId

IIIa

9.06 wtorek

VIe

-

IIIb

-

10.06 środa

VIIa

VIIb

IIIc

IIId

15.06 czwartek

VIIc

VIId

IIIe

-

19.06 piątek

VIIIa

VIIIb

-

-

22.06 poniedziałek

VIIIc

VIIId

-

-