W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców oraz inne informacje.

Dzieci na łące

Skład Zarządu Rady Rodziców
- rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca -  Katarzyna Żuber

Zastępca: Anna Ogonowska

Skarbnik: Aneta Pietrzak

Sekretarz: Aneta Pietrzak

Komisja Rewizyjna: Kamila Budzynowska, Marta Brzezińska

 

 

 

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy
- Pamiętajmy, Te dzieci są Nasze:)

Dzieci na placu zabaw

Drogi Rodzicu sprawdź, czy dokonałeś już wpłaty na Radę Rodziców.

Możesz to jeszcze zrobić - to tylko:

  • pierwsze dziecko - 20 złotych na cały rok szkolny,
  • drugie dziecko - 15 złotych,
  • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.