• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi

Administracja i obsługa Nazwisko, imię pracownika    
Sekretarz szkoły Watorowska Dorota
Intendentka Sawicka Krystyna
Personel obsługi Chałubińska Agata
Personel obsługi Grzelińska Ewelina
Personel obsługi Kalafarska Marzena
Personel obsługi Kirpa Elżbieta
Personel obsługi Klimczak Małgorzata
Personel obsługi Kobylarczyk Janina
Personel obsługi Kośka Ewa
Personel obsługi Masłowska Sanisława
Personel obsługi Suślik Bogusława
Personel obsługi Wojtaszewska Agnieszka
Konserwator

Bruchlej Kazimierz

Żybort Piotr

Kucharka Jędrzycka Jolanta
Kucharka Laskowska Katarzyna
Kucharka Sucharkiewicz Teresa