Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Wkrótce znajdą się tutaj kartki z kalendarza (czyli z kroniki szkoły;)