• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Regulamin rekrutacji uczniów

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu zawarty jest w Zarządzeniu nr 0050.1.11.2015 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 13 lutego 2015 roku. 

 

Rekrutacja uczniów do oddziałów przedszkolnych / klasa 0 /  odbywa się na dotychczasowych zasadach.