• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Plan lekcji - klasy V

 

Klasy  V - nauczanie blokowe

 Kl. V A - wychowawca mgr Mirosława Rojek

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

       8.00 – 8.45

zaj.kom. gr.I 33 j. ang. gr/ 37 b religia 30  j. ang. 37 a, b  

2.

8.55 – 9.40

zaj. tech. 24 j. pol. 22 GW 22 matem. 27 j. pol. 22

3.

9.50 – 10.35

j. ang. 37 a, b matem. 27 matem. 27 j. pol. 22 plastyka 36

4.

10.55  -11.40

matem.27 przyroda 31 j. pol. 22 przyroda 31 matem. 27

5.

11.50 &‐12.35

historia 29 przyroda 31 muzyka 36 WF WF

6.

12.45 –13.30

j. pol. 22 religia 22 WF zaj. kom. gII 33 j. ang. gr/ 37a

7.

13.50 –14.35

 

WF      
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Kl. V B - wychowawca mgr Renata Tomaszek

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

      matem. 19 j. pol. 17

2.

8.55 – 9.40

plastyka 36 j. ang. 37 a,b matem. 21 j. ang. 37 a,b przyroda 30

3.

9.50 – 10.35

matem. 21 muzyka 36 WF j. pol. 17 historia 29

4.

10.55  - 11.40

zaj.tech. 24 matem. 21 GW 17 WF WF

5.

11.50 – 12.35

j. pol. 17 j. pol. 17 j. pol. 17 religia 21 j. ang 37 a,b

6.

12.45 – 13.30

religia 21 zaj.kom.gr.I 33 zaj. kom. gr.II 33 przyroda 31

matem. 21

7.

13.50 – 14.35

WF

 

 

przyroda 31 

 

8.

14.45 – 15.30

 

 

 

 

 

9.

15.40 – 16.25

 

 

 

 

 

 Kl. V C - wychowawca mgr Łucja Dzioch

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

 historia 29    przyroda 31 religia 21  WDR 22

2.

8.55 – 9.40

matem. 21 GW 29 przyroda 31 matem. 21 j. ang. 24

3.

9.50 - 10.35

j. pol. 18 przyroda 29 zaj. tech. 24 muzyka 36 matem. 21

4.

10.55 -11.40

plastyka 36 zaj.kom. 32/33 matem. 21 j. pol. 18 j. pol. 18

5.

11.50-1235

religia 21 matem. 21 j. pol. 18 WF WF

6.

12.45 -13.30

j. ang. 24

j. pol. 18 WF j.ang. 24  

7.

13.50 -14.35

 

 WF

 

   

8.

14.45 -15.30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. V D - klasa o profilu sportowym - wychowawca mgr Katarzyna Czaszyńska

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

trening

zaj. kom. gr.I/33 WDR 22 trening przyroda 31

2.

8.55 – 9.40

trening  religia 21 j. ang. 24 trening przyroda 31

3.

9.50 – 10.35

matem. 19 j. polski 17 WF zaj. tech. 24 j. pol. 17

4.

10.55  -11.40

WF WF historia 29 WF plastyka 36

5.

11.50 –12.35

j. ang.24 matem. 19 matem. 19 matem. 19 matem. 19

6.

12.45 –13.30

j. pol. 17 przyroda 31 j. pol. 17 j. pol. 17 GW 19

7.

13.50 –14.35

religia 21 muzyka 36 trening zaj. kom. gr.II/ 33 j. ang. 24

8.

14.45 –15.30

 

 

trening

 

 

   

 

 

 

 

 

 TERMINY TRENINGÓW PODADZĄ TRENERZY