• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Plan lekcji - klasy IV

 

Klasy  IV - nauczanie blokowe

KL. IV A  - wychowawca mgr Halina Spieczyńska

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

j. ang. - gr. 37 b zaj. tech. 24    przyroda 30  

2.

8.55 – 9.40

j. pol. 18 j. pol. 18 zaj. kom. gr I - 33 przyroda 30 zaj. kom. gr.II - 33 

3.

9.50 – 10.35

plastyka 36 matem. 19 j. ang. 37 a, b matem. 19 j. ang. - 37 a, b 

4.

10.55 -11.40

religia 22 GW 18 j. pol. 18 historia 29 matem.  19 

5.

11.50 –12.35

matematyka 19 WF WF - S j. pol. 18 przyroda 30 

6.

12.45 –13.30

WF - S    muzyka 36 WF dziew. j. pol. 18 

7.

13.50 –14.35

j. ang. - gr. 37 a

 

 religia 24

 

WFchł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. IV B - wychowawca mgr Agnieszka Kwiatkowska

 

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

WtoRek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

 matem. 21      zaj. kom. gr.II 33 plastyka 36

2.

8.55 – 9.40

j. polski 20 zaj. kom.gr. I - 33 j. pol. 20  j. ang. 24 matem. 21

3.

9.50 – 10.35

religia 30  matem. 21 historia 29 j. pol. 20  GW 19

4.

10.55 -11.40

przyroda 30  j. ang. 24 religia 24 muzyka 36 przyroda 30

5.

11.50 –12.35

przyroda 30  WF WF zaj. tech. 24 j. pol. 20

6.

12.45 –13.30

WF - S j. pol. 20 matem. 21 WF dz.  j. ang. 24

7.

13.50 –14.35

         WF chł.
   

 

       
           
 

 

Kl. IV C - wychowawca mgr Renata Cis

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

 matem. 19   j. pol. 20  j. pol. 20 matem. 19

2.

8.55 – 9.40

 historia 29 zaj. tech. 24 WF WF plastyka 36

3.

9.50 – 10.35

j. polski 20 przyroda 30 religia 22 przyroda 30 WF

4.

10.55  -11.40

j. ang. 37 a, b j. pol. 20 matem. 19 przyroda 30 j. pol. 20

5.

11.50 –12.35

WF muzyka 36 j. ang. 37 a, b GW 31 j. ang 24// 18

6.

12.45 –13.30

religia 30

    matem. 19 zaj. kom. gr. I 33

7.

13.50 –14.35

zaj. kom. gr. II 33

 

 

 

 

8.

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Kl. IV D – klasa o profilu sportowym - wychowawca mgr Łukasz Cygan

Nr lekcji

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 – 8.45

  trening trening religia 29 trening

2.

8.55 – 9.40

zaj. kom. gr.I 33 trening trening j. pol. 22 trening

3.

9.50 – 10.35

matem. 27 historia 29 muzyka 36 WF j. pol. 22

4.

10.55  - 11.40

GW 19 j. pol. 22 WF matem. 27 j. ang. 24

5.

11.50 – 12.35

WF zaj. tech. 24 j. pol. 22 przyroda 30 matem. 27

6.

12.45 – 13.30

plastyka 36 WF matem. 27 przyroda 30 przyroda 30

7.

13.50 – 14.35

j.pol 22 j. ang. 24 zaj. kom. II 33 j. ang. 24 religia 21

8.

14.45 – 15.30

  

 

 

 

 

9.

15.40 – 16.25