• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz  jutro - 28 kwietnia o godz. 15.30 upływa termin pisemnego  potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

28 kwietnia w miejscu publicznie dostępnym / tablica informacyjna/ zostanie umieszczona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zapraszamy do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu informuje i zaprasza Rodziców / Opiekunów                                                                               do zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych                                                        

                                                   na rok szkolny 2017/2018

Oddziały przedszkolne

* od 1 do 18 kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych,

             od 8 do 11 maja postępowanie uzupełniające

Klasa pierwsza

* od 4 kwietnia do 18 kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej,

           od 24 lipca do 3 sierpnia postepowanie uzupełniajace

  Zarządzenia Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 31.03.2017 / dotyczy oddziałów przedszkolnych / oraz z dnia 4 kwietnia 2017 / dotyczy klas pierwszych/

Dnia 25.04. 2017 r. Samorząd Uczniowski  zorganizował dla klas IV-VI „lekcję życia” przygotowaną i przeprowadzoną przez Pilską Grupę Ratowniczą. Grupa skupia pasjonatów  ratownictwa, ratowników medycznych, pielęgniarki  i lekarzy na co dzień ratujących życie. Spotkanie dotyczyło udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Dzieci dowiedziały się jak unikaćsytuacjom zagrażającym naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Uświadomiły sobie również, jak ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy na ten temat . Uczniowie brali czynny udział w pokazach pierwszej pomocy, zakładaniu opatrunków czy też wybieraniu numerów alarmowych.

         Dnia 25 kwietnia  w ramach Ogólnopolskiej Akcji „ Wiosna z Mrówką” uczniowie klas I A, II G i IV A sadzili kwiaty ozdobne na dziedzińcu szkoły. Uczniowie mieli kolejną okazję, aby wzbogacić swoją wiedzę w zakresie pielęgnacji roślin ogrodowych i ozdobnych. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali okolicznościowe koszulki, balony i lizaki. Sponsorami roślin byli pan Piotr Wrzecionkowski – Gospodarstwo Ogrodnicze Strączno i sklep „Mrówka”. W arkana wiedzy ogrodniczej dzieci wprowadził pan Jan Suchodolski i pani Dorota Dryja. Wiele emocji wśród najmłodszych wzbudziła obecność Mrówki / pan Karol Kindel /  z którą każdy chciał się przywitać.

      Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie serdecznie dziękują organizatorom i sponsorom za umożliwienie udziału w akcji.